Privacyverklaring

Motorhuis Limburg B.V. handelend onder de naam Motorcorner.nl, gevestigd aan De Gruisdonk 3 5928 RT Venlo Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Motorcorner.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Service@motorcorner.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Motorcorner.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Motorcorner.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming

Motorcorner.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Motorcorner.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna worden de gegevens bij ons annoniem en worden niet meer gebruikt. Inactieve klantaccounts worden na 7 jaar annoniem en worden dan niet meer gebruikt. U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, en te laten verwijderen. HIervoor kunt u contact opnemen met ons

Delen van persoonsgegevens met derden

Motorcorner.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Motorcorner.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Motorcorner.nl maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessie cookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browser menu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Motorcorner.nl indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Motorhuis Limburg B.V. - motorcorner.nl website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door ons opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Motorcorner.nl gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website. 

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina ́s.

2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen ("Google Inc.") wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina ́s het meest worden bezocht . Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

3 . Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoek ervaring aan te bieden en om advertenties te personaliseren.

4. Social Media: wij maken gebruik van social media plug - ins van derde partijen, zoals Facebook.

Google Ads

Deze website maakt gebruik van "Google Ads", een online-advertentieprogramma van Google Inc. ("Google"). Google Ads is een Conversion-Tracking dat ons helpt bij het beoordelen van de bezoekeracties. Zodra u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion-Tracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen zodoende niet voor een persoonlijke identificatie. Bovendien hebben ze slechts een beperkte geldigheid. Voor zover de cookie actief is, kunnen wij zien dat u via een Google advertentie op onze website terecht bent gekomen. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Op deze manier is het niet mogelijk dat cookies via de websites van Ads-klanten kunnen worden getraceerd. De informatie die met behulp van de Conversion-cookies wordt opgehaald, is bedoeld om Conversion-statistieken op te stellen. Hierbij vernemen wij het totaal aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion-Tracking-tag werden doorgestuurd. Daarbij ontvangen wij echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) punt f van de AVG uit het gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame en de analyse van de werking en efficiëntie van deze reclame.

Remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.

Deze website maakt gebruik van de remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Deze functie is bedoeld voor het analyseren van het gedrag en de interesses van de bezoekers. Voor de analyse van het websitegebruik, die de basis voor het maken van de op interesses afgestemde advertenties vormt, gebruikt Google cookies. Met behulp van deze cookies worden de bezoeken aan de website evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Hierbij worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website opgeslagen.

Voor zover u aansluitend een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die met een hoge waarschijnlijkheid rekening houden met de tevoren opgevraagde product- en informatiegebieden. Hierbij worden uw gegevens eventueel ook naar de Verenigde Staten overgebracht. Voor het overbrengen van gegevens naar de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) punt f van de AVG uit het gerechtvaardigd belang om de bezoekers van de website doelgericht met reclame aan te spreken door voor bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op de interesses afgestemde advertenties te plaatsen, wanneer ze andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken. U heeft het recht op elk moment bezwaar te maken tegen deze op artikel 6 (1) punt f van de AVG berustende verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare plug-in te downloaden en installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl

Of u kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (Network Advertising Initiative) op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde verdere informatie over opt-out te realiseren. Meer informatie over Google remarketing evenals de bijbehorende privacyverklaring vindt u op de volgende website: https://www.google.com/privacy/ads/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie ingewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts bij wijze van uitzondering wordt het complete IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet gepaard gaande diensten aan de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browsersoftware. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt er een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Facebook social plugins (2 - kliks - oplossing)

Op onze website worden zogeheten Social Plugins (‘plugins’) van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Deze dienst wordt door de onderneming Facebook Inc. aangeboden (de ‘aanbieder’).

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Een overzicht van de plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plugins via de zogeheten 2 - kliks - oplossing in de pagina geïntegreerd. Daarmee wordt gegarandeerd dat bij de oproeping van een pagina van onze website die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van Facebook tot stand wordt gebracht. Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee uw toestemming geeft tot het doorgeven van informatie, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugins wordt rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Facebook hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Vind ik leuk’, worden eveneens direct meegedeeld aan een server van Facebook en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij Facebook gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in de richtlijnen gegevensbescherming van Facebook onder https://nl-nl.facebook.com/policy.php

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Nieuwsbrieven

U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld . U kunt zich na aanmelding te allen tijde weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met ons.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Motorcorner.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Service@motorcorner.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Motorcorner.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Motorcorner.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Service@motorcorner.nl

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 16-03-2023

© 2008-2023 MotorCorner.nl